gård

gård

tisdag 2 maj 2017

Varför är vi här

Sunnansjö, en plats som är fin att leva på, en plats att besöka, en plats att lära och inspireras av.

Vi flyttade in på Sunnansjö Gård 2014. Gården hade då varit sommarstuga under flera årtionden. Åkermarken hade i stort hållits öppen medan betesmarkerna vuxit igen allt mer. Skogen var vacker och varsamt skött, med huvudsakligen blandad grov skog. 

Sunnansjö är vårt hem.  Tanken är att skapa en vacker plats där vi bygger på de ekologiska förutsättningarna, en plats som är fin att leva på, en plats att besöka, en plats att lära och inspireras av.  Bostadshuset var i rätt gott skick, så vi har inte gjort så mycket med det, utan känt efter vad vi vill göra framöver.  Vi har gjort desto mer utomhus. 

Vi har dragit igång grönsaksodlingar för eget bruk och för försäljning. 2017 planterar vi cirka 2000 m2 med grönsaker. Pumpor, sockermajs, jordgubbar, sparris, solrosor, morötter och vitkål är sådant vi odlar rätt mycket av och säljer. 

Sedan håller vi på att plantera fruktträd och nötter. Vi har redan planterat ett tjugotal äppelträd, samt några körsbär och päron. I år räknar vi med att plantera ytterligare cirka 100 träd. Cirka 80 hasselbuskar skall i backen, 10 vanlig hassel, de andra är storfruktiga sorter. Aronia, vinbär, hallon, fläder, vingnöt, valnöt, vin mm odlas också. 

En annan odlingsinriktning är perenner, träd och buskar, både för eget bruk och för försäljning. Vi vill göra gården vacker och har stora ytor att fylla med prydnads och nyttoväxter. Vi vill också skapa spännande och rika övergångar mellan natur och kultur, mellan skogen, trädgården, sjön, våtmarkerna och åkrarna. Då går det också åt en hel del träd och buskar som vildaplar, ekar och benved. Och när vi ändå håller på säljer vi gärna en del.  

I odlingarna har vi också en del blommor och gröngödslingsgrödor, gärna blommande eller bra till kofoder. På resten av åkrarna odlas det vall, dvs gräs och örter som skall bli hö till korna. Vi har inte riktigt kommit igång med att förnya och förbättra vallarna, men det finns på listan över saker att göra. 

Korna ja, 2015 drog vi igång ett projekt att renovera drygt 10 hektar strandäng, mark som varit öppen betesmarker tidigare men som stegvis hade vuxit igen. Projektet har flera mål. Ett är att skapa en miljö som är bra för den biologiska mångfalden, naturbetesmarker är bland de rikaste miljöerna som finns i Sverige. Sedan kan vi få utmärkt kött från gräsbetande kor, och en del att sälja. Vi får en mycket vacker utsikt över sjön och det påstås att betande djur i strandkanten på ett magiskt sett minskar myggbestånden.  Vi kommer beskriva projektet i sin helhet i andra inlägg. Men det är en massa jobb, det kan vi lova. 

Belöningen är att det blir väldigt fint och att korna gillar markerna!

Fem kor med kalv betade där halva sommaren 2016 och snart skall fyra av korna och en av samma kalvar komma tillbaks, dräktiga, fast nu får vi köpa dem istället för att ha dem som inhyrda betesdjur. Det betyder också att vi måste ordna vinterfoder och en ligghall för vintern, samt ytterligare en hage i skogen där de skall gå på vintern bland 100-åriga tallar och granar. En liten tjurkalv är också tingad för han skall betäcka korna nästa gång. Det verkar trevligt att ha tjuren redan som kalv, då blir han förhoppningsvis lite enklare att hantera.

I skogen driver vi hyggesfritt skogsbruk inspirerade av naturkulturmetoden. Vi började en omvandling av en del av skogen 2016 men kämpar med att hitta de rätta tekniska lösningarna för avverkning och transport, där markskador från transporterna är det stora problemet. 

Nu när saker börjar ta form, så finns det mer och mer att se och berätta om, vilket gör att vi nu kan på allvar börja utveckla gården som besöksmål och plats för lärande och upplevelser. Vi har redan smugit igång med studiebesök och några evenemang, men hoppas att vi skall kunna börja med ombyggnad av den gamla ladugården till en lokal där vi kan ha möten, kurser, kanske servera lite mat i samband med olika evenemang. 

Vi är inte särskilt aktiva på bloggen, men lägger löpande ut saker på facebook, 
https://www.facebook.com/sunnansjo
Lite fakta: 
Gården har knappt 10 hektar åkermark, 12 hektar betesmark och 35 hektar skog, samt myrmark och del av sjön Strandsjön. 

Sunnansjö ligger strax söder om Järlåsa som ligger mellan Uppsala och Sala. Den är den sista utposten av Enköpings kommun på gränsen till Uppsala kommun. Landskapsmässig ligger den strax norr om de bördiga slättbygderna i Fjärdhundraland, i skogsbygd. Det märks i naturen där fågellivet är blandat av slättens, skogens och sjöarnas fåglar. Det märks också i klimatet som inte riktigt nås av Mälardalens milda väder, men inte heller av Norrlands kyla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar